AVANGARD Economic

.

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” – 12.500,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u eurima bez PDV-a.