AVANGARD EKO Leaving

.

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” – 11.800,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u eurima bez PDV-a.