AVANGARD Glass

.

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “II”  – 25.500,00
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” – 23
.800,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u eurima bez PDV-a.