AVANGARD Open

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “II”  – 17.500,00
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” – 16
.800,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u eurima bez PDV-a.