AVANGARD Stone

.

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “II”  – 21.000,00
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” – 19
.500,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u eurima bez PDV-a.