CLASIC +3

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “II” –  18.800,00
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” – 17.800,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u eurima bez PDV-a