CLASSIC 2

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “II”  – 18.200,00
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” –
16.500,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u  eurima bez PDV-a.

.