CLASSIC

.

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “II”  – 18.800,00
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” – 17
.400,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u eurima bez PDV-a.