HEDONIST LUXURY II

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “I”  – 27.600,00
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “II” –
26.300,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u eurima bez PDV-a.

.