MIMI

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “I”   – 7.500,00
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “II”  –
7.200,00
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” – 6.700,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u eurima bez PDV-a.

.

.

Gallery not found.