MODUL BOX

Koncept Modul Box razigrana je modularna koncepcija za moderne kamperske sadržaje.

.

.

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “I”   – 500-800 €/m2
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “II”  –
500-750 €/m2
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” –
450-600 €/m2
Cijena mobilnih objekata je bez PDV-a.