WIDE 48

Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “II”  – 29.800,00
Cijena mobilne kuće sa osnovnim paketom opreme u Konstrukciji “III” –
26.500,00
Cijena mobilnih objekata izražena je u  eurima bez PDV-a

.